Skip to main content
Lai Xu

Lai Xu


Assistant Professor
Whitman - Finance

lxu100@syr.edu


646.660.1317